Om Fysisk Fredagsbar

Om Baren

Fysisk Fredagsbar (FFB i daglig tale) er den lokale fredagsbar ved Institut for Fysik og Astronomi (IFA) ved Aarhus Univeristet. Længe har baren holdt til på 7. sal med fantastisk udsig og altan, men baren er nu flyttet til et skønt (!) og nyt lokale i bygning 1525 lokale 231. Baren åbner kl. 16:00 på hverdage før fridage og weekender.

FFB har i 37 år virket som et samlingssted for studerende og ansatte ved Instituttet og har en lang tradition for afholdelse af sociale arrangementer, konkurrencer og foredrag. Fredagsbaren giver mulighed for, at de studerende lærer hinanden at kende på tværs af hold og årgange og er dermed en medvirkende vigtig faktor i opbygningen af et godt studiemiljø. Baren drives af en bestyrelse bestående af frivillige studerende, som vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen - også kaldet Dynastiet - består af en sultan og fem kaliffer/kalifner.

Om Dynastiet

Af en eller anden grund (formegentlig tradition), har FFB en bestyrelse kaldet Dynastiet. For tiden består dynastiet af

  • Sultan: Simon Nyberg Thomsen
  • Kalif: Morten Søtang Jacobsen (kasserer)
  • Kalif: Esben Juel Porat (specialølansvarlig)
  • Kalifin: Laura Brinch Nørregaard (ølkvinde)
  • Kalifin: Emma Rostal Sørensen (ølkvinde)
  • Kalif: Nicklas Haislund Guldberg (lokale- og IT-ansvarlig)

Hvis du vil i kontakt med os, kan du møde os i Baren eller skrive en mail til ffb.phys@maillist.au.dk.

Om nostalgien

Alt godt bliver som bekendt bedre når det ikke er mere. Således også vores længe elskede (og i særdeleshed lilla) hjemmeside. Efter lang tids tro tjeneste er den blevet erstattet af denne multifarvede, højteknologiske og i alle henseender action packed version som du nu har fornøjelsen af at browse rundt på. Tag på en historisk odyssé her.