Om Fysisk Fredagsbar

Om Baren

Fysisk Fredagsbar (FFB i daglig tale) er den lokale fredagsbar ved Institut for Fysik og Astronomi (IFA) ved Aarhus Univeristet. Baren har siden maj 2016 holdt til i bygning 1525 lokale 231. Tidligere studerende og garvede fysikere husker måske, at baren tidligere har holdt til på 7. etage - men frygt ej, vi lader nostalgien ramme når vi årligt afholder den traditionsrige styrkeprøve på 7. etage. Baren åbner kl. 16:00 på hverdage før fridage og weekender.

FFB har i 40 år virket som et samlingssted for studerende og ansatte ved Instituttet og har en lang tradition for afholdelse af sociale arrangementer, konkurrencer og foredrag. Fredagsbaren giver mulighed for, at de studerende lærer hinanden at kende på tværs af hold og årgange og er dermed en medvirkende vigtig faktor i opbygningen af et godt studiemiljø. Baren drives af en bestyrelse bestående af frivillige studerende, som vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen - også kaldet Dynastiet - består af en sultan og fem kaliffer/kalifiner.

Om Dynastiet

Af en eller anden grund (formegentlig tradition), har FFB en bestyrelse kaldet Dynastiet. For tiden består dynastiet af

  • Sultan: Esben Terp Jensen
  • Kalif: Emil Hansen (kasserer)
  • Kalifin: Nikolaj Klinkby (specialølansvarlig)
  • Kalifin: Ella Elisabeth Lassen (ølkvinde)
  • Kalif: Tobias Washeim (ølmand)
  • Kalifin: Sarah Johanne Gade Clausen (lokale- og IT-ansvarlig)

Hvis du vil i kontakt med os, kan du møde os i Baren, kontakte os på Facebook eller skrive en mail til ffb.phys@maillist.au.dk.